2013.gada laika posmā no 04.līdz 06. Oktobrim, norisinājās Transocean Grupas (Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas) apvienotās personāla apmācības ” Bizneas Angļu Valodas” apguvei.